กิจกรรมเพื่อสังคม

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

ล็อคตั้น และล็อคตั้น วัฒนาฯ ได้วางแนวทางการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กร 
มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสังคมในวาระครบรอบ 50 ปีของล็อคตั้น

ล็อคตั้นฉลองครบรอบ 50 ปี ด้วยการรวมพลังจากพนักงานของเราทั่วโลก ภายใต้แคมเปญ Fifty for 50 โดยร่วมกันทำกิจกรรมอาสาสมัครสำหรับชุมชนของเรา และมุ่งเน้นไปที่มูลนิธิสำหรับเด็กในแต่ละประเทศ ภายใต้เป้าหมายของการทำกิจกรรมให้ครบ 50,000 ชั่วโมง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้

ล็อคตั้น วัฒนาฯ เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Fifty for 50 นี้ด้วยเช่นกัน เราทุ่มเทแรงกายและเวลาทำกิจกรรมอาสาสมัคร ร่วมกันเตรียมอาหารและบริจาคเงินให้กับ 3 มูลนิธิสำหรับเด็กในประเทศไทย

บ้านนนทภูมิ – สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด,

บ้านเฟื่องฟ้า – บ้านเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก – มูลนิธิเด็ก