ล็อคตั้น วัฒนาฯ ดีอย่างไร?

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

ล็อคตั้น วัฒนาฯ มีประสบการณ์ด้านประกันภัยโบรคเกอร์

มายาวนานกว่า

เรามีเครือข่ายตลาดประกันภัยในประเทศไทยที่ครอบคลุมมากที่สุด รวมถึงสามารถเข้าถึงตลาดประกันภัยต่อที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แอฟริกาใต้ ฮ่องกง และสิงคโปร์ ด้วยประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญของเรา เรามุ่งมั่นที่จะให้คำปรึกษาและบริการจัดทำแผนประกันภัยความเสี่ยงที่คุ้มค่าที่สุด และตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจในทุกกลุ่มลูกค้าของเรา

ล็อคตั้น วัฒนาฯ ให้ความสำคัญถึงลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

เราให้ความสำคัญและทำงานร่วมกับลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิด เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการเตรียมและจัดหาแผนประกันภัยความเสี่ยงให้กับลูกค้า อีกทั้งบริหารจัดการตลาดประกันภัยที่มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อให้สามารถจัดทำแผนประกันภัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยต่างๆ ทางธุรกิจ หรือที่เรียกว่าประกันธุรกิจ รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้าได้

ล็อคตั้น วัฒนาฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรใน

หลากหลายธุรกิจ

ที่ล็อคตั้น วัฒนาฯ คุณภาพในงานบริการและความซื่อสัตย์ในงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของเรามานานกว่า 30 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการทำงานของเรา มีส่วนช่วยผลักดันให้ล็อคตั้น วัฒนาฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาการเป็นนายหน้าประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงภัยในประเทศไทย ที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 6,000 ราย และมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า 100,000 ล้านบาท

ล็อคตั้น วัฒนาฯ มีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง.

ที่ล็อคตั้น เราสามารถดำเนินธุรกิจประกันภัยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีอัตราการต่ออายุประกันภัยสูงถึง 96% เราพร้อมที่จะนำผลกำไรที่ได้มาลงทุนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาคุณภาพงานบริการของเราให้ดีที่สุด และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด