ประกันภัยการค้ำประกันพนักงานในการทำงาน

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยการค้ำประกันพนักงานในการทำงาน

เป็นประกันภัยที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป เพื่อเป็นหลักประกันกรณีการรับลูกจ้างหรือพนักงานเข้าทำงาน โดยไม่ต้องรอหลักทรัพย์หรือบุคคลที่จะมาค้ำประกัน นายจ้างหรือผู้ประกอบการสามารถเลือกแผนประกันภัยที่มีวงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างได้ อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุ สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้โดยตรงจากบริษัทประกันภัยโดยไม่ต้องรอผลทางกฎหมาย