ประกันภัยการเดินทาง

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยการเดินทาง

ล็อคตั้น วัฒนาฯ เรามีหลากหลายแบบแผนประกันภัยการเดินทางให้คุณเลือก ทั้งแบบการเดินทางภายในประเทศ หรือการเดินทางต่างประเทศ เป็นแผนประกันภัยที่ให้เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงแผนประกันภัยเพื่อสำหรับการขอวีซ่าโดยเฉพาะ ทั้งนี้ แผนประกันภัยการเดินทางมีทั้งแบบการประกันเฉพาะช่วงเวลาเดินทาง หรือแบบรายปี

แผนประกันภัยการเดินทางนี้จะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาล ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีที่เสียชีวิตในต่างประเทศ และรวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเที่ยวบินและกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำสำหรับการซื้อแผนประกันภัยการเดินทาง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในลูกค้าทุกกลุ่ม ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด