ประกันภัยความรับผิดของนายจ้างและกองทุนทดแทนแรงงาน

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยความรับผิดของนายจ้างและกองทุนทดแทนแรงงาน

การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท การรักษาระดับค่าจ้างแรงงานให้สามารถแข่งขันกับราคาในตลาดโลกได้ ล็อคตั้น วัฒนาฯ เราเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของคุณเป็นอย่างดี ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยของเราสามารถออกแบบแผนประกันภัยสำหรับนายจ้างเพื่อใช้ลดต้นทุนและลดความเสี่ยงทางธุรกิจอันเกิดจากการบาดเจ็บของพนักงานของคุณ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากล็อคตั้น วัฒนาฯ ดังนี้
  • การเข้าถึงตลาดภูมิภาคและทั่วโลกกว่า 100 แห่ง เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้แผนประกันภัยในราคาที่ดีที่สุด
  • มีความเชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงทางเลือก รวมถึงการให้คำปรึกษาการประกันภัยบริษัทในอาณัติ
  • การให้คำปรึกษาการรับประกันภัยตนเอง จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบโครงสร้างและจัดหาผู้รับประกันภัย
  • วิเคราะห์และออกแบบแผนประกันภัย โดยใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของสภาวะตลาด
  • การคาดคะเนความสูญเสียและการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น
  • บริการเต็มรูปแบบด้านการจัดการความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อลดต้นทุน
  • ให้คำปรึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อลดความเสี่ยงและลดต้นทุนจากสิ่งที่สูญเสียไป
ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณชุตินันท์ แก้วงามสอาด
ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6501
social-icon-mail Chutinan@asia.lockton.com

คุณเกศินี บุญกิตติวัฒนา
ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยธุรกิจองค์กร
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6100