ประกันภัยความรับผิดต่อการใช้ยวดยานพาหนะ

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยความรับผิดต่อการใช้ยวดยานพาหนะ

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจขนส่งทางไกลหรือธุรกิจค้าปลีก บริษัททุกแห่งย่อมมีความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทีมงานจากล็อคตั้น วัฒนาฯ สามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้ธุรกิจของคุณได้

สำหรับการจัดทำแผนประกันภัยสำหรับกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เราใช้ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงภัยและแผนประกันภัยสำหรับกลุ่มรถยนต์ที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า คุณจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเข้าถึงตลาดประกันภัยทั่วโลกของเรา เราสามารถจัดทำแผนประกันภัยในราคาที่คุ้มค่าที่สุดจากตลาดประกันภัยมากกว่า 10 แห่ง ซึ่งครอบคลุมถึงบริการอื่นๆ ดังนี้

    • แผนประกันภัยรถยนต์เชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจ
    • การทำประกันภัยด้วยตนเอง
    • หลักสูตรป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
    • ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย
    • ให้คำปรึกษาและดูแลในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณชุตินันท์ แก้วงามสอาด
ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6501
social-icon-mail Chutinan@asia.lockton.com

คุณเกศินี บุญกิตติวัฒนา
ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยธุรกิจองค์กร
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6100