ประกันภัยความรับผิดทั่วไปต่อสาธารณะและผลิตภัณฑ์

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยความรับผิดทั่วไปต่อสาธารณะและผลิตภัณฑ์

แผนประกันภัยนี้เป็นจุดสำคัญในการดูแลปกป้องธุรกิจของคุณ และยังเป็นส่วนสำคัญในการรักษามูลค่าของบริษัท อีกทั้งยังเป็นข้อกำหนดสำคัญสำหรับการลงทุนทำธุรกิจทั่วโลกอีกด้วย

มีองค์กรต่างๆ ทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของล็อคตั้น ในการจัดทำแผนประกันภัยเฉพาะนี้ขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตระดับโลก ให้บริการทางธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค โรงพยาบาลและองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจขนส่ง ล็อคตั้น วัฒนาฯ สามารถจัดทำแผนประกันภัยที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้

ล็อคตั้น วัฒนาฯ เชี่ยวชาญการบริหารจัดการแผนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ครอบคลุมขอบเขตความเสี่ยง ดังนี้

  • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  • ความเสื่อมโทรมต่อสภาพแวดล้อม
  • ความเสี่ยงภัยทั่วโลก
  • ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
  • การเรียกคืนผลิตภัณฑ์
  • ความรับผิดแบบครอบคลุมและวงเงินเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณชุตินันท์ แก้วงามสอาด
ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6501
social-icon-mail Chutinan@asia.lockton.com

คุณเกศินี บุญกิตติวัฒนา
ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยธุรกิจองค์กร
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6100