ประกันภัยความรับผิดทางการแพทย์

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยความรับผิดทางการแพทย์

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 กรณีที่เกิดความผิดพลาดทางการแพทย์ส่วนใหญ่ ถิอเป็น”การกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” ตามความคาดหวังว่าโรงพยาบาล แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจะให้การดูแลคนไข้ตามมาตรฐานการรักษา แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั้งหลาย มิได้มีความรับผิดต่ออันตรายหรือความบาดเจ็บทั้งหมดที่เกิดกับผู้ป่วย แต่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เหล่านั้นยังมีความรับผิดตามกฎหมาย หากผู้ป่วยนั้นประสบอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากผู้ให้บริการทางการแพทย์เหล่านั้นละเลยหรือผิดพลาดในการให้บริการอันเหมาะสม

โดยทั่วไป ปัจจัยที่อาจนำมาพิจารณาถือเป็นความผิดพลาดในการให้บริการทางแพทย์ มีดังนี้

  • ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐาน
  • ได้รับบาดเจ็บจากความประมาทของผู้ให้บริการ
  • ได้รับการสูญเสียหรือความเสียหายอย่างต่อเนื่องจากอาการบาดเจ็บ

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานับสิบปี ล็อคตั้น วัฒนาฯ เป็นที่ปรึกษาชั้นนำในด้านการประกันภัยความรับผิดทางการแพทย์ให้แก่ธุรกิจด้านสุขภาพหลายแห่งในประเทศไทย เรามีความรู้ที่ไม่มีใครเทียบได้ในการให้ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์การประกันภัยความรับผิดทางการแพทย์  อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการจัดการข้อกล่าวหาหรือการเรียกร้องจากผู้เสียหาย และมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับบริษัทประกันภัยด้านประกันภัยความรับผิดทางการแพทย์ชั้นนำอีกมากมาย

เรายินดีเป็นที่ปรึกษา พร้อมให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยงภัยและการจัดทำประกันภัยนี้ให้แก่คุณในฐานะลูกค้าของเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณมิ่งขวัญ ศิริไชยยากุล
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยวิชาชีพและการเงิน
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6902
social-icon-mail Mingkwan@asia.lockton.com 

คุณวิยดา เอ่งฉ้วน
ผู้จัดการแผนกอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยวิชาชีพและการเงิน
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6901
social-icon-mail Viyada@asia.lockton.com