ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (PI)

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอาจต้องประสบกับกรณีพิพาทหรือได้รับการเรียกร้องจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นๆ ที่อาจได้รับความเสียหายจากความประมาทเลินเล่อในการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายจากผู้ให้บริการทางวิชาชีพเหล่านั้น ในบางครั้งการเรียกร้องเหล่านั้นอาจมีมูลเหตุเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลย แต่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในข้อหาดังกล่าว และท้ายที่สุดอาจพบว่า การชดใช้ค่าเสียหายนั้นอาจมีมูลค่าที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องอันเกิดจากคดีความที่อาจยืดเยื้อ 

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ เป็นแผนประกันภัยที่ช่วยป้องกันธุรกิจของคุณต่อการเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ที่เรียกร้องและกล่าวหาผู้ให้บริการทางวิชาชีพมีความประมาทเลินเล่อในการให้บริการ กรมธรรม์นี้นอกจากจะช่วยชดใช้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแล้ว ยังครอบคลุมถึงความเสียหายที่คุณต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมด้วย

ล็อคตั้น วัฒนาฯ หนึ่งในที่ปรึกษาชั้นนำในด้านการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ เรามีความเชี่ยวชาญในประกันภัยประเภทนี้ อีกทั้งเรายังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับบริษัทประกันภัยชั้นนำที่ให้บริการ นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในการจัดทำประกันภัย เรายังมุ่งเน้นศึกษาให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความเสี่ยงและความท้าทายในธุรกิจผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

เรายินดีเป็นที่ปรึกษา พร้อมให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยงภัยและการจัดทำประกันภัยนี้ให้แก่คุณในฐานะลูกค้าของเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณมิ่งขวัญ ศิริไชยยากุล
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยวิชาชีพและการเงิน
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6902
social-icon-mail Mingkwan@asia.lockton.com 

คุณวิยดา เอ่งฉ้วน
ผู้จัดการแผนกอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยวิชาชีพและการเงิน
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6901
social-icon-mail Viyada@asia.lockton.com