ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

เราพร้อมจัดทำแผนประกันภัยความเสี่ยงที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของคุณ
เหนือว่ามาตรฐานทั่วไปในตลาดประกันภัย

การประกันภัยทรัพย์สินในตลาดโลกจะแตกต่างกันไปในลูกค้าแต่ละราย ซึ่งขึ้นกับรายละเอียดและขอบเขตของความเสี่ยง แม้ว่าตลาดประกันภัยสายพาณิชย์จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท แต่ผู้เชียวชาญของเราก็สามารถนำเสนอแผนประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในธุรกิจลูกค้าได้ อีกทั้งแบ่งปันความรู้ทางด้านประกันภัย เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้รับแผนประกันภัยและความคุ้มครองที่เหนือว่ามาตรฐานทั่วไปในตลาดประกันภัย

ล็อคตั้น วัฒนาฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีในตลาดประกันภัยทั่วโลก ซึ่งช่วยให้เราสามารถเจรจาต่อรองกับบริษัทประกันภัย และสามารถจัดทำแผนประกันภัยให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างเหมาะสมที่สุด

สิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา
 • การออกแบบและจัดหาแผนประกันภัย
 • การประเมินความเสี่ยงของลูกค้า
 • การจัดแผนประกันภัยครอบคลุมอาณาเขตเดียวและหลายอาณาเขต
 • การจัดแผนประกันภัยเป็นขั้นวงเงินในการรับความเสี่ยง
 • การประกันภัยบริษัทในอาณัติ
 • การตรวจสอบข้อความคุ้มครอง
 • การคุ้มครองภัยพิบัติ (ลม / น้ำท่วม / แผ่นดินไหว)
 • คำแนะนำในการจัดการความเสี่ยง
 • การจัดแผนประกันภัยคุ้มครองสงคราม การก่อการร้าย และความรุนแรงทางการเมือง

ความเชี่ยวชาญของเรา
1. ประกันภัยความเสียงภัยทุกชนิด หรือประกันภัยทรัพย์สิน (IAR/PD)
2. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก หรือประกันภัยความเสียหายต่อเนื่องทางธุรกิจ (BI/ConLoss)
3. ประกันภัยเครื่องจักรและหม้อกำเนิดไอน้ำ 4. ประกันภัยการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
5. ประกันภัยเงิน
6. ประกันภัยความซื่อสัตย์
7. ประกันภัยสัญญาการค้ำประกัน

เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการในธุรกิจต่อไปนี้
 • โรงพยาบาล และธุรกิจการดูแลสุขภาพ
 • โรงแรม และรีสอร์ท
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ธุรกิจโลจิสติก และการขนส่ง
 • องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • อาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัย
 • ธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง
 • ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจการผลิต
 • ธุรกิจเกี่ยวกับกระดาษ
 • ธุรกิจพลาสติกและเคมีภัณฑ
ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณชุตินันท์ แก้วงามสอาด
ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6501
social-icon-mail Chutinan@asia.lockton.com

คุณเกศินี บุญกิตติวัฒนา
ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยธุรกิจองค์กร
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6100