ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด หรือประกันภัยทรัพย์สิน (IAR/PD)

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยความเสียงภัยทุกชนิด หรือประกันภัยทรัพย์สิน (IAR/PD)

การจัดทำแผนประกันภัยทรัพย์สินนี้จะขึ้นกับรายละเอียดของความเสี่ยงและการดำเนินธุรกิจของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับทีมงานของคุณอย่างใกล้ชิด และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายตลาดประกันภัยที่เรามีอยู่ ในการจัดแผนประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่คุ้มค่า เพื่อปกป้องทรัพย์สินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ที่ล็อคตั้น วัฒนาฯ เราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดทำแผนประกันภัยทรัพย์สินคือ คุณภาพของข้อมูลที่ได้รับสำหรับการเตรียมแผนประกันภัย เพราะทุกข้อมูลที่ทีมงานเราได้รับมาจะใช้ในการเจรจาและจัดทำแผนประกันภัยร่วมกับตลาดประกันภัย เราไม่ได้มุ่งหวังแค่ส่งมอบงานตามกำหนด แต่คุณภาพในระหว่างการทำงานร่วมกันและการส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณชุตินันท์ แก้วงามสอาด
ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6501
social-icon-mail Chutinan@asia.lockton.com

คุณเกศินี บุญกิตติวัฒนา
ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยธุรกิจองค์กร
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6100