ประกันภัยความเสี่ยงภัยทางการเงิน

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทางการเงิน

เราพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินให้ธุรกิจของคุณ

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการจะนำมาซึ่งข้อกำหนดใหม่ๆ สำหรับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ล็อคตั้น วัฒนาฯ สามารถช่วยคุณจัดการได้  โดยทีมงานของเราจะทำงานร่วมกับคุณ เพื่อทำความเข้าใจและหาวิธีการลดความเสี่ยงในธุรกิจของคุณ

อันดับแรก ผู้เชี่ยวชาญของเราจะระบุประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพทางด้านการเงินของธุรกิจ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไขให้แก่คุณ ทั้งนี้,

 • เราจะให้ความรู้แก่ทีมงานของคุณทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการถ่ายโอนความเสี่ยง
 • เราจะวิเคราะห์และจัดประเภทธุรกิจของคุณร่วมกับทีมงานเฉพาะด้าน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ดีที่สุด
 • เราจะให้ข้อมูลแก่ทีมงานของคุณอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนทางด้านข้อบังคับและกฎหมาย ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรของคุณ

 

ความเชี่ยวชาญของเรา

1. ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O)
2. ประกันภัยอาชญากรรมทางการเงิน
3. ประกันภัยอาชญากรรม
4. ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (PI)
5. ประกันภัยความรับผิดทางการแพทย์

เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและบริการในธุรกิจต่อไปนี้
 • เคมีภัณฑ์
 • สถาบันการเงิน
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ธุรกิจเกี่ยวกับสุขอนามัย
 • โรงแรม และธุรกิจเพื่อความบันเทิง
 • อสังหาริมทรัพย์
 • บริษัทกฎหมาย
 • ผู้ผลิตสินค้า
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
 • การให้บริการทางวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณมิ่งขวัญ ศิริไชยยากุล
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยวิชาชีพและการเงิน
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6902
social-icon-mail Mingkwan@asia.lockton.com 

คุณวิยดา เอ่งฉ้วน
ผู้จัดการแผนกอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยวิชาชีพและการเงิน
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6901
social-icon-mail Viyada@asia.lockton.com