ประกันภัยความไม่สงบทางการเมืองและการก่อการร้าย

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยความไม่สงบทางการเมืองและการก่อการร้าย

คุ้มครองธุรกิจของคุณจากความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ความชำนาญด้านประกันภัยของเรา

การประกันภัยความไม่สงบทางการเมืองและการก่อการร้ายเป็นแผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองคุณและธุรกิจของคุณจากความเสี่ยงภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของล็อคตั้น วัฒนาฯ สามารถให้บริการทางด้านประกันภัยที่ครอบคลุมทุกด้านของภัยสงคราม การก่อการร้าย และความไม่สงบทางการเมือง สำหรับผู้รับประกันภัยภายในประเทศ และทั่วโลก ประกันภัยนี้สามารถจัดทำความคุ้มครองครอบคลุมเพียงแค่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หรือหลายสถานที่ภายในอาณาเขตประเทศเดียวกัน รวมถึงการจัดทำโปรแกรมความคุ้มครองธุรกิจที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ตัวอย่างความคุ้มครองสำหรับแผนประกันภัย ดังนี้

  • การก่อวินาศกรรมและการก่อการร้าย
  • การจลาจล การประท้วง สงครามกลางเมือง และการกระทำอันเป็นเจตนาร้าย
  • ความไม่สงบทางการเมือง
  • การก่อการร้ายต่ออาคารสิ่งก่อสร้าง
  • การสูญเสียความโดดเด่นของสถานที่ และการยกเลิกจัดงานแสดง

เนื่องด้วยการก่อการร้ายยังคงเกิดขึ้นและเป็นภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง เราพร้อมและยินดีให้คำแนะนำในการบริหารจัดการความเสียงที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตสำหรับธุรกิจของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญของเรา
คุณสุรดี มลายอริศูนย์
ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext. 6101
social-icon-mail Suradee@asia.lockton.com