ประกันภัยต่อ

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยต่อ

รักษาความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพ
สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

ล็อคตั้น วัฒนาฯ พร้อมทั้งทีมงานของเราในต่างประเทศ เป็นผู้นำและมีความเชี่ยวชาญในการทำประกันภัยต่อแบบสัญญา เราปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่ดี มุ่งเน้นให้บริการที่เป็นเลิศ พร้อมจัดทำประกันภัยต่อ ทั้งประกันภัยต่อแบบเป็นสัดส่วน หรือแบบไม่เป็นสัดส่วน ให้แก่ลูกค้าทุกรายของเรา

เราร่วมสร้างและรักษาความได้เปรียบทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าของเรา มากกว่าแค่การให้บริการจัดทำประกันภัยต่อ อีกทั้ง เรายังพร้อมให้ความรู้ทางด้านเทคนิคประกันภัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลเชิงลึก โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญทางด้านประกันภัยต่อโดยเฉพาะ

เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการประกันภัยที่ดีเยี่ยม และมุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้าทุกรายในระยะยาว เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจ โดยทั้งหมดนี้ถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจประกันภัยของเรา

ความเชี่ยวชาญด้านประกันภัยของเรา

เรามีความชำนาญในการจัดโครงสร้างและจัดหาแผนประกันภัยต่อทุกประเภท ทั้งแบบเป็นสัดส่วนและแบบไม่เป็นสัดส่วน เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศ ทั้งการจัดหาแผนประกันภัยต่อ การจัดทำสัญญา และดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้าทุกรายอย่างต่อเนื่อง

แผนประกันภัยต่อของเรา ครอบคลุมถึง
 • ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
 • ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
 • ประกันภัยรถยนต์
 • ประกันภัยสำหรับวิศวกรรม
 • ประกันภัยทรัพย์สิน
ลักษณะการประกันภัยต่อ
 • ประกันภัยต่อตามความเสี่ยง และเหตุภัยพิบัติ
 • ประกันภัยต่อแบบเป็นสัดส่วน และแบบไม่เป็นสัดส่วน
 • ประกันภัยต่อแบบกำหนดค่าเสียหาย
 • ประกันภัยต่อต่อเนื่องหลายปี
 • ประกันภัยต่อแบบระบุประเภทของภัย เช่น ภัยก่อการร้าย เป็นต้น
ประเภทประกันภัยต่อ
 • การประกันภัยต่อเฉพาะราย
 • การประกันภัยต่อตามสัญญา
ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณจักกฤษณ์ ตรีสุทธามาศ
ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยต่อ
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6902
social-icon-mail Jukgrid@asia.lockton.com