ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจเอสเอ็มอี

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจเอสเอ็มอี

ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจเอสเอ็มอี เป็นแบบประกันภัยที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการความคุ้มครองของกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยในกรณีต่างๆ ดังนี้

  • ความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับทรัพย์สินและ/หรือตัวอาคาร
  • ความเสี่ยงภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก
  • การโจรกรรม
  • การสูญหาย หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
  • เครื่องจักรชำรุด
  • ความรับผิดต่อสาธารณะ