ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล

เป็นประกันภัยที่เหมาะสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการความคุ้มครองทรัพย์สินภายในอาคาร และบ้านที่อยู่อาศัย หมายรวมถึง บ้าน ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว อาคาร คอนโดมิเนียม ที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น โดยจะให้ความคุ้มครองกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ อีกทั้งยังขยายความคุ้มครองอื่นๆ  เพิ่มเติม ได้แก่ ภัยจากน้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยจลาจลนัดหยุดงาน และภัยอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงภัยจากการถูกโจรกรรม ภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ล็อคตั้น วัฒนาฯ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำในรายละเอียดแผนประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคลที่คุ้มค่าที่สุด และตอบโจทย์ตามความต้องการในทุกๆ กลุ่มลูกค้า