ประกันภัยรถยนต์

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์

บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ในความเสี่ยงที่เหมาะสม ด้วยทีมงานมืออาชีพจากเรา

ล็อคตั้น วัฒนาฯ มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาแผนประกันภัยรถยนต์ในทุกประเภทและขนาดของธุรกิจ เราให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจในรายละเอียดของธุรกิจ และพร้อมให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจแก่ลูกค้า เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำแผนประกันภัย เริ่มตั้งแต่การเตรียมเอกสาร การเจรจาต่อรองกับตลาดประกันภัย การวางบิล ไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดของสัญญาประกันภัย เราพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และบริการที่ดีที่สุด สำหรับสำหรับลูกค้าทุกราย สำหรับการเริ่มทำประกันภัยใหม่ จนถึงช่วงต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการในธุรกิจต่อไปนี้
  • โรงพยาบาล และธุรกิจการดูแลสุขภาพ
  • โรงแรม และรีสอร์ท
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • ธุรกิจโลจิสติก และการขนส่ง
  • อาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัย
  • ธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง
  • ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ธุรกิจการผลิต
ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณชุตินันท์ แก้วงามสอาด
ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6501
social-icon-mail Chutinan@asia.lockton.com

คุณเกศินี บุญกิตติวัฒนา
ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยธุรกิจองค์กร
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6100