ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าและความเสี่ยงทางการเมือง

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าและความเสี่ยงทางการเมือง

ปกป้องธุรกิจของคุณจากความเสี่ยงต่างๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพจากเรา
ความชำนาญทางด้านประกันภัยของเรา

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของล็อคตั้น วัฒนาฯ จะประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อทางการค้า ความเสี่ยงทางการเมืองของลูกค้า รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าและการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ เราให้คำแนะนำและโซลูชั่นแก่บริษัทผู้ผลิตสินค้า รวมถึงสถาบันการเงินที่ให้เงินกู้สำหรับโครงการต่างๆ ในระยะยาว

เราสามารถออกแบบความคุ้มครองการประกันภัย เพื่อช่วยเหลือธุรกิจคุณ ดังนี้

  • สนับสนุนการเติบโต
  • ปกป้องกระแสเงินสด
  • ลดความเสี่ยงทางการเงินและต้นทุนของเงินทุน
  • จัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

ล็อคตั้น วัฒนาฯ สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เรามีประสบการณ์ตรงในการให้บริการในหลากหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจด้านยาและอาหาร ธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก สถาบันการเงินการธนาคาร ธุรกิจด้านความบันเทิง และธุรกิจด้านเทคโนโลยี

โซลูชั่นสำหรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อทางการค้า
  • การประกันสินเชื่อทางการค้า (ในและต่างประเทศ)
  • การประกันสินเชื่อทางการค้า แบบระบุชื่อผู้ซื้อ
  • การประกันสำหรับการให้เงินกู้ระยะยาวสำหรับโครงการ และการรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า
โซลูชั่นสำหรับความเสี่ยงทางการเมือง
  • การริบ การเวนคืน และการทำให้เป็นของรัฐ
  • สงครามและการก่อการร้าย
  • ข้อเรียกร้องพันธบัตรที่ไม่เป็นธรรม
ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณมิ่งขวัญ ศิริไชยยากุล
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยวิชาชีพและการเงิน
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6902
social-icon-mail Mingkwan@asia.lockton.com 

คุณวิยดา เอ่งฉ้วน
ผู้จัดการแผนกอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยวิชาชีพและการเงิน
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6901
social-icon-mail Viyada@asia.lockton.com