ประกันภัยอาชญากรรม

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยอาชญากรรม

ประกันภัยอาชญากรรมนี้จะให้ความคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีการฉ้อโกงทุกประเภทของพนักงานในองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร หรือลูกค้าขององค์กร รวมถึงการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดจากบุคคลภายนอก อาทิเช่น การฉ้อโกงทางอิเล็คทรอนิคส์ การฉ้อโกงจากการโอนเงินผ่านธนาคาร และการโจรกรรม หรือการลักทรัพย์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียต่อองค์กร

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากล็อคตั้น วัฒนาฯ พร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่องค์กรของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณมิ่งขวัญ ศิริไชยยากุล
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยวิชาชีพและการเงิน
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6902
social-icon-mail Mingkwan@asia.lockton.com 

คุณวิยดา เอ่งฉ้วน
ผู้จัดการแผนกอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยวิชาชีพและการเงิน
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6901
social-icon-mail Viyada@asia.lockton.com