ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ล็อคตั้น วัฒนาฯ มีหลากหลายแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่ครอบคลุมทุกความต้องการในลูกค้าทุกกลุ่ม แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้จะให้ความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และขยายความคุ้มครองถึงการถูกฆาตกรรม หรือการถูกทำร้าย รวมถึงคุ้มครองภัยที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดนสารรถจักรยานยนต์ ตลอกจนค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันที่มีผลจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์