ประกันภัยเครื่องจักรและหม้อกำเนิดไอน้ำ

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยเครื่องจักรและหม้อกำเนิดไอน้ำ

ล็อคตั้น วัฒนาฯ มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและจัดทำแผนประกันภัยที่คุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรกล หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกชนิด ซึ่งจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เสียหายจากการชำรุดของอุปกรณ์

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณชุตินันท์ แก้วงามสอาด
ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6501
social-icon-mail Chutinan@asia.lockton.com

คุณเกศินี บุญกิตติวัฒนา
ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยธุรกิจองค์กร
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6100