แนะนำประกันภัยรายบุคคล

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยรายบุคคล

เลือกประกันภัยที่ใช่ ในแบบที่คุณต้องการ

ล็อคตั้น วัฒนาฯ มีความเชี่ยวชาญและยินดีให้คำแนะนำสำหรับประกันภัยรายบุคคล เราพร้อมช่วยคุณดูแลไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน สุขภาพ รวมถึงความคุ้มครองอื่นๆ จากหลากหลายแผนประกันภัยของเรา ที่ครอบคลุมทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ รวมถึงประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพ

ความเชี่ยวชาญของเรา

1. ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
2. ประกันสุขภาพ
3. ประกันภัยรถยนต์
4. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
5. ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล
6. ประกันภัยการเดินทาง

ขั้นตอนการสมัครประกันภัย
ช่องทางการชำระเงินของเรา

ล็อคตั้น วัฒนาฯ คำถึงถึงความสะดวกในการชำระเงินของลุกค้าเป็นหลัก เราได้พัฒนาและเพิ่มช่องทางการชำระเงินสำหรับแผนประกันภัยรายบุคคล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งนี้ ลูกค้าทุกท่านจะได้รับข้อความยืนยันการชำระเงินโดยอัตโนมัติ หลังจากการชำระเงินได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

1. ชำระผ่านบัตรเครดิต รับเฉพาะบัตรเครดิตประเภทวีซ่า และมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น.

2. ชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ที่รับชำระ (พร้อมใบแจ้งชำระเงินจากเรา).

3. ชำระผ่านทาง ATM โดยเลือกชำระเงินด้วยการระบุรหัสบริษัท (COMP CODE)

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (COMP CODE 32050)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (COMP CODE 32050)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (COMP CODE 2346)

 4. ชำระผ่าน Mobile Banking หรือ Internet Bankingผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด และธนาคารกสิกรไทย จำกัด เท่านั้น

คุณจำเป็นต้องเลือกเมนูการจ่ายบิลหมวดประกันภัย (Assurance / Insurance) ด้วยการค้นหาบัญชีของบริษัทล็อคตั้น วัฒนาฯ ด้วยการระบุหมายเลขอ้างอิง 16 หลัก พร้อมทั้งกรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และยืนยันการชำระเงินในขั้นตอนสุดท้าย.