เกี่ยวกับเรา

ผมขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ล็อคตั้น วัฒนาฯ ของเรา

บริษัท ล็อคตั้น วัฒนาฯ เป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้าและที่ปรึกษาด้านการประกันภัยครบวงจรระดับชั้นนำของประเทศไทย เรามุ่งเน้นเรื่องความใส่ใจและความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกราย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

ความสำเร็จของเราเกิดขึ้นจากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของทีมผู้บริหารและพนักงานของเราทุกคน เรามีทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำและการบริการด้านการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ตลอดจนการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตร่วมกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของล็อคตั้นกรุ๊ป บริษัทนายหน้าประกันภัยชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา เราได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนทางด้านเทคนิค นวัตกรรมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และบริการด้านประกันภัยที่ครบวงจรจากเครือข่ายของล็อคตั้นทั่วโลก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกของเรา

ด้วยความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน เราจะดูแลเว็บไซต์ของเราให้ทันสมัย ใช้งานง่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าของเรา รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจของเรา ผมหวังว่าข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ และทำให้ทุกท่านได้รู้จักล็อคตั้น วัฒนาฯ ดียิ่งขึ้น ผมขอขอบคุณและหวังว่าจะได้มีโอกาสได้ให้บริการที่ดีของเราแก่ทุกท่านต่อไป

วัฒนา วงศ์วิเศษนพคุณ
ประธานกรรมการบริหาร