ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก หรือประกันภัยความเสียหายต่อเนื่องทางธุรกิจ

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก หรือประกันภัยความเสียหายต่อเนื่องทางธุรกิจ (BI/ConLoss)

ในกรณีที่อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร หรือทรัพย์สินอื่นๆ เกิดความเสียหาย ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้ต้องปิดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด ธุรกิจอาจต้องสูญเสียกำไรที่เคยได้ หรือลูกค้าที่มีไปให้กับคู่แข่ง ปัญหาการหยุดชะงักทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้นั้น สามารถป้องกันได้ด้วยแผนประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก หรือประกันภัยความเสียหายต่อเนื่องทางธุรกิจจากล็อคตั้น วัฒนาฯ

แม้ว่าแผนประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายทางทรัพย์สินของท่าน แต่จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลต่อเนื่องตามมา อาทิเช่น การลดลงของผลกำไร การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจอื่นๆ เช่นเงินเดือนพนักงาน หรือค่าเช่า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการของเรา แผนประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก หรือประกันภัยความเสียหายต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นแผนประกันภัยที่คุ้มครองและลดความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายจากอัคคีภัยหรือภัยพิบัติร้ายแรงจนต้องปิดกิจการลงอย่างถาวรได้ดีที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณชุตินันท์ แก้วงามสอาด
ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6501
social-icon-mail Chutinan@asia.lockton.com

คุณเกศินี บุญกิตติวัฒนา
ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยธุรกิจองค์กร
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6100